Engelse les Bergen op Zoom

Karolien Havermans

Engels is in toenemende mate een gebruikstaal aan het worden in ons eigen land. Behalve de uitdrukkingen van scholieren zoals cool, OMG, dips, f***ing, zie je ook intensief gebruik bij de studies aan de HBO of universiteit. Er zijn zelfs al universiteiten die zich hebben omgedoopt tot Academy. Scholieren komen door games al vroeg in aanraking met de Engelse taal, dit is beperkt taalgebruik, maar beslist een basis. In bedrijven zie je door de internationalisering dat er meer en meer zaken wordt gedaan met het buitenland, waarbij Engels in Europa vaak de voertaal is.

Graag ondersteun ik u persoonlijk bij het verbeteren van Engels. Voor zowel volwassenen als scholieren, alsmede ook voor bedrijven, maak ik een programma op maat. Voor meer informatie verwijs ik u naar de specifieke pagina op deze site.